Agrifac - BREEAM Case study

Inleiding

Om de wereld van voldoende voedsel te voorzien, wordt er een enorme druk op ons milieu gelegd. Bij Agrifac kiezen we ervoor om in te zetten op een betere en veilige voedsel-productie. Door op de landbouwgronden die ons ter beschikking staan een voldoende en gezond rendement te halen, kunnen we duurzamer produceren. Iedere Agrifac machine wordt vanuit deze visie gebouwd. De Agrifac visie slaat aan en onze zelfrijdende landbouwspuiten en bietenrooiers worden over vrijwel de hele wereld verkocht. Om het bedrijf verder uit te breiden wordt de fabrieks-hal van circa 9.000 m² vervangen door nieuwbouw ter grootte van ongeveer 14.000 m². Daarnaast wordt het kantoor energetisch verbeterd.

Het bouwwerk is gerealiseerd in drie fases, waarbij de huidige fabriek en het kantoor in gebruik blijven. In iedere fase is een deel van de fabriek gesloopt, waarna vervolgens een grotere hal wordt gebouwd. Samen met de aannemer, de nevenaannemers van het sloopwerk, installaties, sprinkler en ons als opdrachtgever heeft afstemming plaatsgevonden, zodat de bouwwerkzaamheden zonder onderbrekingen plaatsvonden en de overlast is beperkt.

BREEAM

Maatschappelijk verantwoord ondernemen staat hoog in het vaandel bij Agrifac. Het is dan logisch ook bij de nieuwbouw hier rekening mee te houden. Daarom is ervoor gekozen om de nieuwbouw langs de BREEAM methodiek op te zetten.

BREEAM is een methodiek om de duurzaamheidsprestatie van vastgoed te beoordelen. Door het ontwerp langs deze lat te leggen en te bouwen naar deze maatstaven creëren we een duurzamer gebouwde omgeving. Hier hebben wij als gebruiker, maar ook de maatschappij en het milieu baat bij. BREEAM kent een kwalitatieve weging van 1 tot 5 sterren. Voor deze bouw is er de ambitie om 5 sterren te behalen.

Bij het realiseren van deze plannen zijn de nodige ontwerpmaatregelen vereist en is er kennis nodig van de BREEAM methodiek. Om de ambitie waar te maken is ervaren adviesbureau W4Y aangetrokken om samen met B+O Architecten, Rottinghuis, Heluto, Bakker TIB en De Groot zorg te dragen voor succes. Samen hebben zij het project ontworpen. Ook tijdens de realisatie zullen zij samen optrekken om de 5 sterren beoordeling waar te maken.

Innovatieve en milieuvriendelijke ontwerpmaatregelen

Vanuit deze ambitie is een flink aantal duurzame maatregelen in het ontwerp opgenomen. Het meest innovatieve element is de klimaatinstallatie. Dit is een zeer belangrijk element gezien de functie van dit gebouw. De warmtepomp zorgt ervoor dat er geen gasverbruik voor de ruimteverwarming is.

Andere duurzame ontwerpmaatregelen zijn bijvoorbeeld het opstellen van een vervoers-plan, de installatie van laadpalen voor elektrisch vervoer en er is een ecoloog betrokken bij het sloop-, ontwerp- en bouwproces. Deze laatste zorgt ervoor dat de impact op flora en fauna gedurende het totale project beperkt is en de ecologische waarde tijdens gebruik toeneemt.

Omvang van het project

In totaal zal er een gebouw met industriefunctie gerealiseerd worden met een omvang van 17.514 m2 BVO. Het gebouw is ingedeeld in een aantal ruimtes met elk hun eigen functie en afmeting. Voor het merendeel zal er een industriefunctie zijn met iets meer dan 13.500 m2, dit alles gemeten conform NEN 2580. Daarnaast zijn er nog verkeersruimten (+-100 m2) en kantoorfunctie 3.698 m2.

Verwacht energiegebruik

Er zijn veel energiebesparende maatregelen toegepast die het totale elektrische energie-gebruik zullen verlagen. Voor de warmte wordt enkel gebruik gemaakt van de buitenlucht met een warmtepomp die de energie met zonnepanelen krijgt! De uitbreiding van onze fabriek zal daarom zeer energiezuinig zijn en scoort ruim 100% beter dan een gelijkwaardige fabriek conform bouwbesluit. Vooralsnog schatten wij in geen energiegebruik te hebben op jaarbasis. We hebben zelfs over het gehele jaar gebruiks en gebouwgebonden een energieneutrale fabriek. De fabriek scoort hiermee extreem goed in vergelijking met soortgelijke fabrieken! Waarschijnlijk is het zelfs de duurzaamste fabriek in Nederland en mogelijk ter wereld.

Reductie van de impact op het milieu

De impact op het milieu wordt al significant verlaagd door het reduceren van het energie-verbruik en daardoor de CO2-uitstoot. Maar ook alle waterbesparende voorzieningen als toiletten, douches en kranen leveren een belangrijke besparing op het waterverbruik. Tevens word hemelwater opgevangen zodat al het spoelwater hiermee kan worden voorzien. Hiermee verwachten we maximaal 1 m3 per jaar per persoon aan water te verbruiken. Bovendien worden alle stromen van extra tussenmeters voorzien zodat extra inzicht wordt verkregen in het verbruikspatroon en hier ook eenvoudig op bijgestuurd kan worden. Maar reduceren van de milieu-impact vindt niet alleen plaats in het gebouw, ook gedurende het bouwproces. De betrokken partijen moeten op de bouwplaats aan hoge eisen voldoen qua afvalscheiding om ook in het bouwproces de milieu-impact te reduceren.

BREEAM-NL credits

Onderstaande is een overzicht van de BREEAM credits die voorzien zijn in het ontwerp. Wanneer deze credits op een door de assessor goedgekeurde manier worden geïmplementeerd, zal dit leiden tot een score van 5 sterren. Voor de precieze inhoud van deze credits verwijzen wij naar de BRL BREEAM-NL Nieuwbouw v1.01 2014.

MAN  1 – 2 – 3 – 4 – 6– 8 – 9 – 11 – 12

HEA   1 – 2 - 3 - 4 – 5 – 6 – 7 - 8 – 9 – 10 -11

ENE   1 – 2 – 4 – 5 –6 – 26

TRA   1 – 2– 3 – 4 – 5 – 7 - 8

WAT   1 – 2 – 3 - 4 – 5– 6

MAT   1 – 5 – 7 - 8

WST   1 – 2 - 3 –5-  6

LE      1 – 3 – 4 – 6

POL    2 – 4 – 6 – 7 – 8

Kosten/baten

De meer-investering in duurzaamheid betekent voor dit project vooral het maken van slimme keuzes in het productieproces en het realiseren van extra energie- en watermeters. Het resultaat is vooral besparing op energielasten en “practice what you preach” voor wat betreft ons MVO beleid. We stellen hoge eisen aan onze machines en verwacht mag worden dat we dezelfde eisen aan onze behuizing stelling. Niet alleen voor onszelf, maar ook voor de omgeving. Er is een merkbaar effect waar te nemen dat klanten/ opdrachtgevers hier naar vragen. Wij zien een positief effect op het imago.

Tips voor volgend project

De “lessons learned” zijn vooral dat je een ervaren BREEAM adviseur moet kiezen. Kijk niet enkel naar de kosten. 

Ga in overleg met de partijen of ze zelf suggesties hebben om onderdelen beter of goedkoper te doen. En blijf zelf goed betrokken bij het proces.

Persoonlijke aandacht voor toekomstige gebruiker

De directie van Agrifac is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van het ontwerp. Zij zijn aanwezig geweest bij de ontwerpvergaderingen en vormden een wezenlijk onderdeel van het ontwerpteam. Zo is het gebouw optimaal afgestemd op onze wensen. Ook tijdens de bouw waren zij betrokken blijven als onderdeel van het bouwteam.

Copyright © 2016 Agrifac Machinery BV. Alle rechten voorbehouden.