Agrifac - SmartDosePlus

SmartDosePlus injectiesysteem

Menging van spuitvloeistof vlak voor de afgifte

Na voltooiing van de spuitwerkzaamheden wilt u een schone machine waarin geen restvloeistof meer aanwezig is. SmartDosePlus maakt dit mogelijk door de gewasbeschermingsmiddelen direct in de spuitleidingen te injecteren. Het spuitmengsel wordt alleen aangemaakt als het nodig is, zonder de hoofdwatertank te verontreinigen. Hiervoor neemt u schoon water mee en mengt u onderweg.

SmartDosePlus AgrifacAgrifacs GreenFlowPlus spuitsysteem, met compact gebouwde pompset en volledige boomcirculatie, heeft al een minimale hoeveelheid restvloeistof, zoals geen vloeistof in de tank. SmartDosePlus verlaagt de hoeveelheid restvloeistof nog verder door de middelen direct in het spuitsysteem te injecteren en te mengen. De hoofdwatertank bevat uitsluitend schoon water, waardoor het spuitsysteem snel en gemakkelijk kan worden gereinigd. Dankzij het nieuwe slimme ontwerp van de kleppen in de pompset, in combinatie met Briljant Eenvoudig besturingssoftware, heeft SmartDosePlus volledige boomcirculatie en injectie voordat met spuiten wordt begonnen, waardoor geen bezinking en geen spuitdriehoeken ontstaan.

Bij verzorging van de planten volgens het NEED Farming concept, d.w.z. op plantniveau, wordt het lastiger, of zelfs onmogelijk, om vooraf te weten hoeveel spuitmengsel nodig is. Met SmartDosePlus is het bij de overstap naar een ander veld niet nodig om bij te vullen en een nieuw mengsel te maken en dit bespaart tijd. Met AiCPlus is het onmogelijk om vooraf te weten hoeveel spuitmengsel nodig is. Met SmartDosePlus, maakt dit echter niet uit, omdat de juiste hoeveelheid en concentratie onderweg tijdens het spuiten worden gemaakt. Of nu één of alle spuitdoppen open staan, de dosering is altijd goed.

SmartDosePlus maakt het ook mogelijk een middel apart aan te brengen. Bijvoorbeeld, tijdens het spuiten van een veld om ziekten te voorkomen kan een geneeskrachtig middel op de geïnfecteerde plaatsen worden aangebracht.

Al met al is Plus Efficiënter, Economischer, Ergonomischer en Ecologischer - Agrifacs “4e for growers” concept.

Reden voor het variëren van de mengverhoudingen in de tank

A: Langs een bos. De gewassen blijven langer nat, wat een grotere kans op schimmels geeft. Hier is dus extra bescherming nodig, maar niet op de rest van het veld.

B: De mengverhouding langs de rand van een veld wijzigen. De kans op weglopen en meevoeren naar een naastgelegen veld of waterlichaam voor één samenstelling en niet voor de ander verkleinen. Of de hoeveelheid water veranderen, zodat met grotere druppels kan worden gespoten.

C: Een geneeskrachtig middel op een geïnfecteerde plaats aanbrengen.

Copyright © 2016 Agrifac Machinery BV. Alle rechten voorbehouden.