Agrifac - NEED Farming

De volgende stap: Need Farming

Bescherming per plant

Need Farming is een concept voor agrarische bedrijfsvoering gebaseerd op waarnemen, meten, inspelen op verschillen in gewassen, bodem en andere variabelen en daarbij beantwoorden aan de afzonderlijke behoeften van iedere individuele plant. 

Precisielandbouw is niet exact genoeg. Om een volgende stap in de landbouw te maken, moeten we zorg op plantniveau leveren. Terug naar de grondbeginselen van het boeren en zorg dragen voor iedere individuele plant, maar dan wel met de nieuwste technologieën. Kortom, zorg dragen voor de behoeften van iedere individuele plant in plaats van de behoeften van een heel veld en zo hogere opbrengsten behalen.

NEED Farming gaat volledig over het combineren van de kennis van de boer en technologie, waardoor hij deze op grote schaal op plantniveau kan uitvoeren. Een boer heeft vele informatiebronnen waar hij kennis kan vergaren over de vitaliteit en de mogelijkheden om voor iedere plant te zorgen, zoals de staat van de plant, de conditie van de bodem, het weer, opbrengstkaarten uit het verleden, enz.

Zorgen voor een plant op individuele basis gebeurt door nauwkeurigere vloeistofafgifte. Hierdoor nemen de opbrengsten toe en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen af, wat uiteindelijk leidt tot een hogere productie, besparing van water en brandstof en bescherming van het milieu. Voor NEED Farming zijn echter technieken nodig om de juiste middelen op een enkele plant toe te passen.

NEED Farming-technologie

In de afgelopen jaren heeft Agrifac gewerkt aan het ontwikkelen van Briljante Eenvoudige oplossingen voor spuiten op plantniveau. Agrifac presenteert met trots zijn nieuwste aanwinsten: DynamicDosePlus, SmartDosePlus en AiCPlus, waarmee de boer nu op plantniveau kan spuiten. Met DynamicDosePlus wordt de kennis van de boer vertaald en uitgevoerd op een machine in de vorm van een toepassingskaart op plantniveau, AiCPlus maakt rechtstreeks scannen van het gewas en vloeistofafgifte mogelijk en met SmartDosePlus worden de gewasbeschermingsmiddelen in de spuitlijn geïnjecteerd en kan schoon water in de hoofdtank worden meegenomen ter verhoging van de flexibiliteit en de gebruikersvriendelijkheid.

Zie voor meer informatie de uitgebreidere persberichten over deze onderwerpen.

NEED Farming in de praktijk

De eerste ervaringen in verschillende landen laten uitstekende resultaten zien. Tijdens onze “Aardappelontwateringsdemonstratie” toer in het najaar van 2017 in Nederland, in samenwerking met, onder andere, Dronewerkers, de Stiching Akkerweb, TopX en WUR, werd aangetoond dat grote besparingen konden worden behaald zonder verlies van de kwaliteit van het spuiten. Ook hebben we de eerste positieve ervaringen ontvangen uit YP AG Ltd, York Peninsula, Australië met proeven, waarbij tijdens het groeiseizoen specifiek het onkruid in het gewas werd bespoten.

Dit is de enige manier om ons doel te bereiken: voldoende, voedzaam en veilig voedsel.

NEED Farming, mogelijk gemaakt door Agrifac!

Agrifac wins the Dutch Agricultural Innovation Prize with AiCPlus

About AiCPlus camera system

Copyright © 2016 Agrifac Machinery BV. Alle rechten voorbehouden.