Agrifac - AiCPlus

AiCPlus camerasysteem

Camerasysteem met kunstmatige intelligentie

Agrifac presenteert het nieuwe AiCPlus camerasysteem met geïntegreerde kunstmatige intelligentie die inspeelt op wat de camera ziet.

Scannen, Leren, Handelen, Leren

AicPlus - Camerasysteem agrifacNaar een plant kijken om de behoeften ervan te bepalen en vervolgens aan deze behoefte te voldoen is niets nieuws, dat doen boeren al sinds het begin van de landbouw ruim 5000 jaar geleden. Echter, het aantal gekwalificeerde, kundige mensen met deze vaardigheden neemt af en voor de mensen die deze vaardigheden nog wel hebben, is het moeilijk (of zelfs onmogelijk) om de hele dag alert te blijven. Hier komt AiCPlus, uitgesproken als 'I See Plus', in beeld.

AiCPlus, waarbij AI ook staat voor Artificial Intelligence (kunstmatige intelligentie), is Agrifacs eerste camerasysteem met geïntegreerde kunstmatige intelligentie die interpreteert wat wordt waargenomen, net zoals boeren dat doen. De verschillende algoritmen in de AiCPlus zijn niet door een paar technici ontwikkeld, maar ingeleerd door boeren, waardoor wordt verzekerd dat de AiCPlus dezelfde beslissingen neemt als de boer zou doen.

De intelligente AiCPlus camera's worden direct op de boom gemonteerd en het systeem verwerkt en analyseert de oogst direct. De gewenste hoeveelheden kunnen direct, zonder dat offline en tijdrovende verwerking nodig is, worden afgegeven met behulp van DynamicDosePlus.

AiCPlus is een NEED Farming technologie. Met NEED Farming technologie kan Agrifac spuiten op plantniveau.

Copyright © 2016 Agrifac Machinery BV. Alle rechten voorbehouden.