Agrifac - Privacy policy

Privacy wetgeving voor bezoekers van Agrifac Machinery B.V.

Terwijl u gebruik maakt van onze website en diensten, laat u uw persoonlijke gegevens bij ons achter. We kunnen ons goed voorstellen dat u wilt weten waarom wij om uw gegevens vragen en wat wij hiermee doen. Om deze reden kunt u onze privacyverklaring hier lezen. We behouden ons het recht voor om deze verklaring aan te passen.

De privacy policy is van toepassing op elke gebruiker van www.agrifac.com en alle bijbehorende extensies, en aanvullende online en offline diensten die aangeboden worden door Agrifac Machinery B.V.

1. Management

Onze webdiensten worden beheerd door ICIT. Contactgegevens zijn te vinden op http://www.icit.nl.

De persoonlijke gegevens die via de website en andere kanalen toebehoren aan Agrifac Machinery B.V., worden beheerd door Agrifac Machinery B.V. en haar dochterondernemingen en distributiepartners. Vragen over de gegevensverwerking en het beheer ervan kunnen worden gericht aan datacontact@agrifac.com.

2. Bezoekerdetails

 • Website

www.agrifac.com verzamelt en gebruikt de informatie die u verstrekt. Bij het invullen van een aanvraag voor een brochure, een demo-aanvraag of een contactformulier, wordt u gevraagd om uw naam, e-mailadres en postadres te verstrekken. Afhankelijk van het type aanvraagformulier, kunnen we ook uw telefoonnummer vragen. Dit helpt ons om uw de beste service en ervaring te bieden. De door uw verstrekte gegevens kunnen worden gebruikt om contact met u op te nemen om te kijken of we u van dienst kunnen zijn. De informatie die u verstrekt, wordt beveiligd en opgeslagen in ons CRM-systeem (Zoho).

Agrifac zorgt voor de beveiliging van de opgeslagen gegevens. Agrifac kan de informatie gebruiken voor, maar niet beperken tot, de volgende acties:

a) Brochure-aanvragen: wij gebruiken uw persoonlijke gegevens om u de gevraagde brochure toe te sturen, of dit nu per e-mail of per post is. Nadat u een brochure heeft aangevraagd, kunt u een vervolg e-mail of telefoontje van ons ontvangen om te kijken of u nog vragen heeft en/of uw geïnteresseerd bent in onze machines en technologieën. 

b) Demo's: we bieden demonstraties van de machines op verzoek of tijdens evenementen of beurzen die we bijwonen. Voor gevraagde demo’s hebben we uw persoonlijke gegevens nodig om contact met u op te nemen en de demo te bespreken.

c) Marketing activiteiten: We gebruiken uw informatie voor marketingactiviteiten, zoals:

 • Het gebruik van uw contactgegevens om u nieuwsbrieven, updates en persoonlijke uitnodigingen te sturen voor de door ons georganiseerde evenementen of voor de evenementen waar wij aan deelnemen. U kunt zich snel, eenvoudig en op elk moment afmelden voor e-mailmarketingcommunicatie – klik op de link ‘afmelden voor de mailinglijst’ onderaan elke e-mail.

 • Om u de inhoud en informatie te geven die voor u het meest relevant is, kunnen we uw postadres gebruiken om ervoor te zorgen dat u uitnodigingen ontvangt voor gebeurtenissen die zich binnen een redelijk geografische afstand van uw woonplaats bevinden.

 • Op basis van uw informatie kunnen gepersonaliseerde aanbiedingen en informatie aan u worden getoond op de website www.agrifac.com, in mobiele apps, e-mailing of op websites / apps van derden (inclusief sociale mediasites) en de inhoud van de website die wordt weergegeven of naar uw wordt verzonden, kan worden gepersonaliseerd. Dit kunnen producten of technologieën zijn die u mogelijk interessant vindt, informatie over ons bedrijf of onze toekomstige evenementen. We streven er ook naar dat deze informatie zo relevant mogelijk voor u is.

d) Marktonderzoek: soms vragen we onze klanten om deel te nemen aan marktonderzoek. Om te begrijpen welke persoonlijke gegevens worden verzameld en hoe deze verder worden gebruikt, kunt u de informatie raadplegen die wordt verstrekt wanneer u wordt uitgenodigd om deel te nemen aan het marktonderzoek.

e) Verbetering van onze diensten: we gebruiken ook persoonlijke gegevens voor analytische doeleinden. Dit is onderdeel van ons streven naar het verbeteren van onze diensten en het optimaliseren van de gebruikerservaring, maar het kan ook worden gebruikt voor testdoeleinden, probleemoplossing en om de functionaliteit en de kwaliteit van onze website en online processen te verbeteren. Het belangrijkste doel hier is om ons online platform te optimaliseren en aan te passen aan uw behoeften, waardoor onze site gemakkelijker en aangenamer te gebruiken is. We streven ernaar om alleen gegevens te gebruiken voor deze analytische doeleinden, die omgezet zijn in een pseudoniem. 

f) Juridische doeleinden: ten slotte, in sommige gevallen, moeten we mogelijk uw informatie gebruiken om juridische geschillen te behandelen en op te lossen, voor regelgevingsonderzoeken en de naleving ervan, om de gebruiksvoorwaarden van agrifac.com te handhaven of om te voldoen aan wettelijke verzoeken van wetshandhaving.

Het verstrekken van uw persoonlijke gegevens aan agrifac.com is vrijwillig. Afhankelijk van het type aanvraagformulier dat u invult, kunnen we uw verzoek mogelijk alleen verwerken als bepaalde persoonlijke gegevens zijn verzameld.

 • Online Services

Via het serviceplatform, wordt een verscheidenheid aan online diensten aangeboden. Hoewel deze services voornamelijk afhankelijk zijn van geactualiseerde machinegegevens, zijn ook een minimum aan persoonsgegevens (naam, e-mailadres, locatie van de machine, etc.) vereist. Dit is nodig voor gepersonaliseerde acties, zoals: onderdelenorders, machinetracking, het rapporteren van service geschiedenis en veldservices. meer informatie is te vinden op de toestemmingpagina’s van de betreffende online systemen. 

3. Cookies

Ons cookiebeleid kan gevonden worden hier.

4. Derden en privacy

We gebruiken diensten van derden voor verschillende doeleinden. We zorgen ervoor dat dit allemaal vertrouwde serviceproviders zijn en dat uw gegevens te allen tijde veilig zijn.

We kunnen uw informatie delen met de volgende ontvangers:

1) Distributiepartners van Agrifac. Agrifac’s distributiepartners hebben toegang tot de gegevens zodat ze voldoende ondersteuning kunnen bieden

2) Officiële onthullingen. We kunnen de gegevens bekendmaken aan andere externe partijen als openbaarmaking noodzakelijk is om te voldoen aan de wet, om fraude of misbruik tegen ons of onze gebruikers te voorkomen, de veiligheid van een persoon te waarborgen, onze rechten te beschermen of Agrifac en zijn dochterondernemingen of personeel te verdedigen tegen wettelijke procedures die voortvloeien uit de gegevens.

Indien het vereist en wettelijk verplicht is, kunnen persoonlijke gegevens worden gedeeld met overheidsinstanties en/of wetshandhavingsfunctionarissen voor de wettelijke bescherming van onze legitieme belangen in overeenstemming met toepasselijke wetgeving. Agrifac Machinery B.V. draagt geen verantwoordelijkheid voor mogelijk wangedrag of onwettig gebruik van apparatuur door de klanten/hun medewerkers.

5. Hoe kan ik mijn gegevens beheren?

In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming heft u een aantal rechten met betrekking tot de verzamelen en verzameling van uw gegevens.

 • Recht van toegang (Artikel 15 van de AVG) – u heeft het recht om een kopie van uw persoonlijke gegevens te vragen die in ons bezit zijn. 

 • Recht op rectificatie (Artikel 16 van de AVG) – u heeft het recht om uw persoonlijke gegevens bij te werken om deze actueler en nauwkeuriger te maken.

 • Recht om te wissen (“recht om te worden vergeten”) (Artikel 17 van de AVG – u heeft het recht om uw persoonlijke informatie onder bepaalde omstandigheden uit onze systemen te laten verwijderen.

 • Recht op beperking van verwerking (Artikel 18 van de AVG) – u heeft het recht om de verwerking van uw persoonlijke gegevens onder bepaalde omstandigheden te beperken.

 • Recht  op overdraagbaarheid van gegevens (Artikel 20 van de AVG) – u heeft het recht om in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm een kopie van uw persoonlijke informatie die in ons bezit is te verkrijgen, en u heeft het recht die gegevens aan een derde partij over te dragen, zonder daarbij gehinderd te worden. 

 • Recht om bezwaar aan te tekenen (Artikel  21 van de AVG) – u heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens onder bepaalde omstandigheden tenzij, de gegevens nodig zijn om aan onze contractuele of wettelijke verplichtingen te voldoen.

Als u deze rechten wilt uitoefenen, dient u uw verzoek in bij data@agrifac.com. We zullen ervoor zorgen dat uw verzoek zo snel mogelijk wordt verwerkt.

6. Bewaartermijn

De gegevens worden opgeslagen voor de duur van de contractperiode en voor zover toegestaan. Na het einde van de contractuele relatie worden gegevens zo lang als nodig is, opgeslagen om de doelen te bereiken die in dit beleid zijn uiteengezet. 

Wetten kunnen vereisen dat Agrifac Machinery B.V. bepaalde informatie vasthoudt voor specifieke periodes. In andere gevallen behoudt Agrifac Machinery B.V. het recht om de gegevens gedurende een passende periode na het einde van de relatie met u te bewaren om zichzelf te beschermen tegen juridische claims of om haar activiteiten te beheren.

We hebben de procedures geïmplementeerd om de beveiliging van uw gegevens te garanderen:

 • De beveiliging van fysieke computer en netwerken wordt gehandhaafd.

 • De medewerkers zijn opgeleid over gegevensbescherming.

 • We voorkomen ongeautoriseerde toegang tot uw informatie.

 • We hanteren strikte gegevensbeschermingsprotocollen voor preventie van datalekken.

7. Vragen

Als u vragen heeft over dit beleid, kunt u uw vraag stellen aan datacontact@agrifac.com

8. Disclaimer

Agrifac Machinery B.V. is bevoegd om de inhoud van het privacy beleid te wijzigen zonder de bezoeker hiervan op de hoogte te stellen. Het implementeren van de wijzigingen op de website is voldoende. 

9. Informatie op www.agrifac.nl

We kunnen niet garanderen dat de informatie op de website juist, volledig en/of actueel is. Daarom kunt u op basis van de informatie op de website geen rechten ontlenen en zijn wij niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onnauwkeurigheden en/of verouderde informatie. 

In het geval u informatie of gegevens vindt op de website waarvan het auteursrecht van u is, meldt dit dan aan de webmaster of die uw claim in bij datacontact@agrifac.com. 

Als u informatie of gegevens vindt die niet accuraat, volledig of actueel zijn, neem dan contact met ons op via datacontact@agrifac.com. We stellen uw opmerkingen en suggesties op prijs. Dankzij uw bijdragen kunnen we onze website verbeteren.

 
Copyright © 2016 Agrifac Machinery BV. Alle rechten voorbehouden.